Pomáháme tam, kde je potřeba.

O nás

Mise Charity Česká republika v Zambii byla založena v květnu 2013 se sídlem v Mongu, v Zápední provincii. Mise poskytje podporu v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, konkrétně v reprodukčním zdraví a výživě, ekonomickém posílení prostřednictvím obživy a zemědělství a sociální ochraně uprchlíků.

Více

Co děláme

Cílem Charity Česká republika v Zambii je zajistit lepší přístup ke vzdělání pro uprchlické domácnosti a hostitelské komunity, zaměřit se na zlepšení obživy a hospodářského začlenění a zajištění potravin pro uprchlíky a ostatní komunity, zajištění přístupu k finančním službám či inovace v oblasti zemědělství a obživy.

Více

News

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet
Charita ČR
CAFOD
UNHCR
RefugePoint
WFP
US Embassy Zambia
Njovu
CZU
fsdz
Good Neighbors
Lima Links
Czech Development Agency
Caritas Mongu
Savenet